Kontakt

Platinum Oil Wielkopolskie
Centrum Dystrybucji sp. z o.o.

ul. Budowlanych 3-5,
Baranowo 62-081 Przeźmierowo

Położenie geograficzne:
N - 52°25`59``
E - 16°47` 48``

NIP 777-15-95-696
KRS 0000096096

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość Kapitału Zakładowego 1.169.000 PLN

Telefony

TELEFONY:
Sekretariat: + 48 (61) 816 26 00
faks: + 48 (61) 816 26 01
e-mail: kontakt@maxmaster.com.pl


Napisz do nas